Datum uitspraak: 28-07-2009
Nummer uitspraak: 103668
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Na tussenuitspraak is door het UWV een deskundigenoordeel uitgebracht. De Commissie doet nu definitief uitspraak.
Het deskundigenoordeel van het UWV houdt in dat de arbeidsongeschiktheid van de werkneemster onafgebroken twee jaar heeft geduurd en dat herstel binnen een periode van zes maanden na afloop van die twee jaar redelijkerwijs niet is te verwachten. Voorts is niet gebleken van reële herplaatsingmogelijkheden voor de werkneemster bij de werkgever.
Het UWV heeft wel in zijn deskundigenoordeel aangegeven dat de reïntegratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn geweest. Hierbij wordt met name gedoeld op de reïntegratie tweede spoor. De Commissie acht dit echter verschoonbaar gezien de omstandigheden van het geval. De werkneemster was al geruime tijd ziek, de reintegratie bij de werkgever was niet lang geleden mislukt terwijl de ziekte al meer dan twee jaar had geduurd. Beroep ongegrond.