Datum uitspraak: 03-11-2014
Nummer uitspraak: 106301
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Gelet op de door het UWV aan de werkgever opgelegde loonsanctie van 52 weken kon een ontslag wegens arbeidsongeschiktheid niet eerder aan de orde zijn dan twee jaar en 52 weken na de eerste ziektedag. Aan deze voorwaarde is voldaan.
Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat herstel binnen een periode van zes maanden redelijkerwijs niet is te verwachten, alsook dat er binnen de organisatie van de werkgever voor de werknemer geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn. Hetgeen de werknemer daaromtrent heeft aangevoerd, namelijk dat zij op termijn weer werkzaamheden op de instelling kan verrichten, is te weinig concreet om te kunnen overtuigen. Aldus voldoet de ontslagbeslissing ook in zoverre aan de daaraan gestelde voorwaarden. De werkgever heeft voldoende re-integratie inspanningen verricht.
Aldus heeft de werkgever in redelijkheid het dienstverband kunnen opzeggen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. Beroep ongegrond.