Datum uitspraak: 15-09-2014
Nummer uitspraak: 106430
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft niet tijdig beroep ingesteld. De aangevoerde redenen voor de overschrijding van de beroepstermijn hebben alle betrekking op de wijze van communiceren tussen de werknemer en haar gemachtigde. Deze leiden niet tot verschoonbaarheid van de overschrijding van de beroepstermijn. Ook voor het overige is niet gebleken van omstandigheden, op grond waarvan de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar is. De voorzitter oordeelt het beroep kennelijk niet-ontvankelijk.