Datum uitspraak: 16-10-2012
Nummer uitspraak: 105414
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ten tijde van de opzegging was appellante, docente, meer dan twee jaar arbeidsongeschikt. Dat zij volgens het UWV voor vier uur per dag en voor 20 uur per week geschikt geacht werd, houdt niet een herstelmelding in. Uit de toekenningsbeschikking van het UWV mocht de werkgever ten tijde van de opzegging afleiden dat herstel voor de eigen functie binnen zes maanden redelijkerwijs niet was te verwachten. Het opstellen van de lijst met passende functies en het enkele e-mailverzoek van de rector aan haar collega's in het kader van een herplaatsingsonderzoek is te beperkt en ook te passief. Van de werkgever had een grondiger aanpak verwacht mogen worden. Aldus heeft de werkgever geen zorgvuldig en derhalve onvoldoende herplaatsingsonderzoek gedaan. Beroep gegrond.