Datum uitspraak: 28-04-2014
Nummer uitspraak: 106059
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het beroepschrift is weliswaar buiten de beroepstermijn van zes weken aan de Commissie verzonden, maar de werknemer heeft binnen deze zes weken wel bij de werkgever bezwaar gemaakt. De werkgever heeft de werknemer niet gewezen op de beroepsmogelijkheid bij de Commissie van Beroep. De werkgever had het bezwaar dienen aan te merken als beroepschrift en dienen door te sturen naar de Commissie. Als datum voor het instellen van het beroep geldt daarom de datum waarop het bezwaar bij de werkgever is ingediend. Het beroepschrift moet worden aangemerkt als tijdig ingediend. Het beroep van de werknemer is derhalve ontvankelijk. De werknemer is sinds 12 oktober 2011 arbeidsongeschikt. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met hem opgezegd bij brief van 8 oktober 2013. Op dat moment was de werknemer echter nog geen twee jaar arbeidsongeschikt zoals artikel 20 sub b Zavo voorschrijft. De arbeidsovereenkomst is voortijdig opgezegd. Beroep gegrond.