Datum uitspraak: 18-01-2011
Nummer uitspraak: 104797
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is sinds 2007 arbeidsongeschikt, met wisselende arbeidsongeschiktheidspercentages. Zij stelt dat zij nog in staat is om aangepast werk te doen en dat dit werk ook aanwezig is. Het UWV heeft werkneemster een WGA-uitkering toegekend op basis van een Arbeidsongeschiktheids- percentage van 80-100. Uit de toekenningsbeschikking mocht de werkgever ten tijde van de opzegging afleiden dat herstel binnen zes maanden redelijkerwijs niet was te verwachten. Van reële herplaatsingsmogelijkheden binnen de organisatie van de werkgever is niet gebleken. Er is voldaan aan de voorwaarden van artikel H-57 sub d CAO BVE en artikel 20 ZAR BVE. Het ontslag wordt gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde reden van arbeidsongeschiktheid. Beroep ongegrond.