Datum uitspraak: 17-11-2011
Nummer uitspraak: 105014
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer, docent, is wegens een dringende reden ontslagen op grond van fraude bij de schoolexamens. De aan het ontslag ten grondslag gelegde feiten zijn voldoende komen vast te staan. Werknemer heeft geen derde schoolexamen als bedoeld in het PTA afgenomen terwijl hij daarvoor wel cijfers aan de administratie heeft doorgegeven. Gezien het daardoor geschonden vertrouwen, het niet serieus nemen van de belangen van leerlingen en de ernst van deze feiten, is sprake van een dringende reden op grond waarvan van de werkgever redelijkerwijze niet meer verlangd kon worden het dienstverband met de werknemer te laten voortduren. Voorts is het ontslag onverwijld verleend. Beroep ongegrond.