Datum uitspraak: 23-11-2009
Nummer uitspraak: 104192
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het verlengd tijdelijk dienstverband is beëindigd vanwege het niet nakomen van gemaakte studieafspraken. De Commissie overweegt dat aan de beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband geen opzeggingsgrond ex art. 9.a.5 CAO VO ten grondslag behoeft te liggen en dat ook de voornemen-procedure van art. 9.a.8 CAO VO niet van toepassing is. Dat de werkgever wel heeft opgezegd op grond van één van de in dit artikel genoemde opzeggingsgronden, beschouwt de Commissie als te zijn gedaan uit oogpunt van de te betrachten zorgvuldigheid. De Commissie overweegt voorts dat reeds in 2007 aan werkneemster kenbaar is gemaakt dat de werkgever uit oogpunt van onderwijskwaliteit heeft besloten uitsluitend te werken met onderwijspersoneel dat beschikt over de wettelijke onderwijsbevoegdheden. De werkgever heeft werkneemster nadien met enige regelmaat op de verplichting gewezen haar onderwijsbevoegdheid te behalen en haar daarbij op de consequentie gewezen dat, als zij niet voor 1 augustus 2009 haar diploma zou behalen, dit tot gevolg zal hebben dat het tijdelijke dienstverband niet zal worden verlengd. De werkneemster heeft haar bevoegdheid niet tijdig behaald zodat de werkgever in redelijkheid heeft kunnen beslissen het verlengd tijdelijk dienstverband met haar te beëindigen. Beroep ongegrond.