Datum uitspraak: 03-12-2013
Nummer uitspraak: 105957
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In geval van ontslag wegens onbekwaamheid/ongeschiktheid is het, zeker bij een langdurig dienstverband, noodzakelijk dat de werkgever helder en overtuigend weet aan te tonen dat sprake is van zodanige onbekwaamheid of ongeschiktheid dat voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. De gestelde onbekwaamheid of ongeschiktheid dient te blijken uit verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en/of andere schriftelijke stukken. De werkgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van onvoldoende functioneren van de werknemer. Zo hier al sprake van zou zijn, dan heeft de werkgever werknemer onvoldoende in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren. Beroep gegrond.