Datum uitspraak: 19-11-2009
Nummer uitspraak: 104183
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het tweede dienstverband voor bepaalde tijd is beëindigd vanwege een niet positief afgerond beoordelingstraject. De Commissie overweegt dat aan de beëindiging van een verlengd tijdelijk dienstverband geen opzeggingsgrond ex art. 9.a.5 CAO VO ten grondslag behoeft te liggen en dat ook de voornemen-procedure van art. 9.a.8 CAO VO niet van toepassing is. Dat de werkgever wel heeft opgezegd op grond van één van de in dit artikel genoemde opzeggingsgronden, beschouwt de Commissie als te zijn gedaan uit oogpunt van de te betrachten zorgvuldigheid.Voorts is de Commissie van oordeel dat de onbekwaamheid of ongeschikt van de werknemer voldoende is komen vast te staan en dat de werkgever zich voldoende inspanningen heeft getroost om het functioneren van werknemer naar een hoger niveau te brengen. Beroep ongegrond.