Datum uitspraak: 12-03-2013
Nummer uitspraak: 105584
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het dienstverband met de werknemer, werkzaam als Projectmanager B, is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van een reorganisatie waardoor de formatie op het onderwijsplein, waar de werknemer werkzaam was, is gehalveerd. Alle medewerkers van het onderwijsplein zijn boventallig verklaard. Vervolgens zijn van alle medewerkers alleen de Adviseurs A herplaatst. De werkgever heeft niet inzichtelijk kunnen maken wat voor het onderwijsplein onder uitwisselbare functies moet worden verstaan. Voorts heeft de werkgever de overige vacatureruimte ingevuld op basis van deskundigheid van de werknemers. Dit komt niet overeen met de afspraken uit het Sociaal Plan. Bovendien heeft de werkgever het begrip deskundigheid niet verder uitgewerkt en het aantal dienstjaren van de werknemer is niet correct berekend. Een en ander staat op gespannen voet met het Sociaal Statuut, het Sociaal Plan en het Reorganisatieplan. Ook heeft de werkgever de mogelijkheden om voor de werknemer een andere passende functie te vinden, onvoldoende benut. Beroep gegrond.