Datum uitspraak: 31-05-2012
Nummer uitspraak: 105322
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het dienstverband met werkneemster is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van een reorganisatie van de ondersteunende diensten. Werkneemster stelt dat voor haar niet is vast te stellen of zij op rechtmatige wijze boventallig is verklaard. Voorts stelt zij dat de werkgever het herplaatsingsproces al dan niet bewust heeft geblokkeerd, gefrustreerd en/of geweigerd. Uit het - door de vakcentrales geaccordeerde - reorganisatieplan blijkt dat de door werkneemster uitgeoefende functie als gevolg van de reorganisatie is opgeheven. De boventalligheid staat daarmee genoegzaam vast. Niet is gebleken dat de werkgever onvoldoende invulling aan zijn inspanningsverplichting heeft gegeven dan wel dat hij heeft gehandeld in strijd met het Sociaal Plan en/of het Sociaal Statuut. Beroep ongegrond.