Datum uitspraak: 14-11-2011
Nummer uitspraak: 105087
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is beheerder digitale werkplaats. Ten gevolge van uitbreiding van het aanbod van leermiddelen, laptops in het bijzonder, is het beroep op de medewerkers van de digitale werkplaats fors verminderd. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd wegens opheffing van de betrekking. Van de werkgever mag weliswaar worden verwacht dat hij een vanwege terugloop van de werkzaamheden met ontslag bedreigde medewerker bij voorrang in een eventuele vacature plaatst, maar deze verplichting geldt uitsluitend indien er passende werkzaamheden voorhanden zijn. Niet gebleken is dat er bij de werkgever in de aanloop naar de opzegging of daarna passende werkzaamheden voor de werknemer beschikbaar waren.