Datum uitspraak: 23-10-2006
Nummer uitspraak: 103230
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer was op basis van het Besluit ID-banen benoemd als assistent medewerker procestechniek. De functie is komen te vervallen door het vervallen van de subsidie en verplaatsing van de afdeling waar de werknemer werkte. De werknemer is door de werkgever met andere vervangende werkzaamheden belast en is door een extern bureau bemiddeld naar een baan buiten de instelling, echter zonder resultaat. De Commissie constateert dat de functie is komen te vervallen en dat niet gebleken is van voor de werknemer geschikte vacatures bij de werkgever. De werkgever heeft zich voldoende ingespannen om de werknemer intern of extern te plaatsen.
Beroep ongegrond.