Datum uitspraak: 19-05-2005
Nummer uitspraak: 102734
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer voert aan dat de bestreden beslissing niet door de daartoe bevoegde persoon is ondertekend. Voorts heeft de interne geschillencommissie van de werkgever zijn werk niet goed gedaan. Ook was de werkgever op grond van het Sociaal Plan verplicht hem - op zijn minst - een geschikte functie aan te bieden. Dit is echter niet gebeurd. Niet betwist is door de werknemer dat het voltallig College van bestuur de beslissing heeft genomen hem te ontslaan. Niet is kunnen worden vastgesteld dat in casu sprake is van een onbevoegde beslissing, dan wel een beslissing die niet zou zijn bekrachtigd door het daartoe bevoegde orgaan. 
Aan de interne geschillencommissie zelf is het om haar werkwijze vast te stellen en te bepalen hoe ver haar toetsing dient te gaan. Op de afvloeiingslijst staan onder de werknemer geen andere werknemers met taken die hij kan overnemen. Voorts is niet gebleken dat de werknemer bekwaam is voor het door hem opgevoerde vak werktuigbouwkunde. Van een op grond van het Sociaal Plan bestaande verplichting de werknemer - op zijn minst - een geschikte functie aan te bieden is niet gebleken. Beroep ongegrond.