Datum uitspraak: 07-02-2005
Nummer uitspraak: 102668
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Opheffing betrekking wegens reorganisatie in verband met financiële noodzaak. De zogenoemde overgangsformatie dateert van een eerdere fusie en heeft alleen tot doel de negatieve formatieve gevolgen van de fusie op te vangen voor voormalige directieleden.
De werkgever heeft niet volgens de geldende sollicitatiecode gehandeld bij een interne sollicitatie van de werknemer. Voorts is gebleken dat op de vacature waarop de werknemer had gesolliciteerd, een niet-boventallige medewerker is benoemd. Op diens positie is evenmin een andere boventallige medewerker benoemd. Gezien de onweersproken goede staat van dienst van de werknemer, zijn langdurig dienstverband en de verstrekkende financiële gevolgen van een ontslag, had het op de weg van de werkgever gelegen om op een meer zorgvuldige wijze tot invulling van de vacature te komen. De sollicitatiecommissie had op juiste wijze moeten zijn samengesteld en de werkgever had meer inzichtelijk moeten maken waarom de werknemer niet in aanmerking kon komen voor vervulling van deze vacature nu hij geschikt geacht kan worden voor deze functie. De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat voor de werknemer binnen de instelling geen andere passende functie beschikbaar was.
Beroep gegrond.