Datum uitspraak: 26-10-2004
Nummer uitspraak: 102525
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is beleidsmedewerker/softwareontwikkelaar en die functie is als gevolg van een reorganisatie komen te vervallen waardoor de werknemer boventallig is verklaard. De Commissie oordeelt dat dit op juiste gronden is geschied. Werknemer stelt dat voor hem formatie beschikbaar zou zijn in een tweetal projecten van de werkgever. De Commissie constateert dat een van de projecten een zogenoemd persoonsgebonden project van een oud-werknemer is waarvoor de werknemer niet in aanmerking kan komen. Het tweede project omvat weliswaar ICT-componenten doch die werkzaamheden zijn van geringe omvang, circa 10% van het totale aantal uren, en worden ook nog eens verdeeld over meerdere jaren. Onder deze omstandigheden kan niet van de werkgever worden verlangd de werknemer voor deze uren in dienst te houden. Voorts niet aannemelijk geworden dat er elders nog formatie voor de werknemer beschikbaar is.
Beroep ongegrond.