Datum uitspraak: 18-10-2004
Nummer uitspraak: 102513
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer stelt in de onjuiste afvloeiingscategorie te zijn ingedeeld. Voorts zou voor hem formatie beschikbaar zijn. De gehanteerde systematiek is door de werkgever overeengekomen met de vakcentrales en wordt derhalve marginaal getoetst. De Commissie oordeelt dat deze systematiek redelijkerwijs toegepast kon worden en dat de wijze waarop deze in de praktijk is toegepast evenzeer juist is.
Voor de werknemer is slechts 0,2 FTE formatieruimte van belang, gezien de sector waarin hij is ingedeeld. Gezien de niet ter discussie staande bezuinigingsnoodzaak kan niet in redelijkheid van de werkgever gevraagd worden om de werknemer in dienst te houden op 0,2 FTE formatieruimte terwijl in dat geval het grootste deel van zijn betrekking - 0,8 FTE - boven de formatie is en door de werkgever uit eigen middelen bekostigd dient te worden.
Beroep ongegrond.