Datum uitspraak: 06-09-2004
Nummer uitspraak: 102519
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De functie van agrarisch medewerker is als gevolg van een reorganisatie komen te vervallen waardoor appellant boventallig is verklaard. De Commissie oordeelt dat dit op juiste gronden is geschied. De functie van agrarisch medewerker P is naar het oordeel van de Commissie niet uitwisselbaar met de functie van agrarisch medewerker Q, ook al is er 1 functiebeschrijving voor beide functies. De nog beschikbare formatie van 0,2 FTE behoeft niet aan appellant te worden toegedeeld omdat van de werkgever niet kan worden verwacht deze uit te breiden naar 1 FTE teneinde het ontslag van appellant te voorkomen.
Beroep ongegrond.