Datum uitspraak: 11-10-2011
Nummer uitspraak: 104852
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is medewerker IT. Ten gevolge van het wegvallen van opdrachten voor het verzorgen van inburgeringscursussen heeft de afdeling Educatie, waar werknemer werkzaam is, een reorganisatie ondergaan waarbij een groot aantal arbeidsplaatsen is komen te vervallen. De werkgever heeft met toepassing van het Sociaal Plan Educatie het dienstverband opgezegd. Het Sociaal Plan bevat onder meer een vacaturestop: interne vacatures worden in beginsel vervuld door interne kandidaten. De werkgever heeft onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd dat de werknemer niet voor herplaatsing in een functie in aanmerking komt. In het bijzonder is niet gebleken van een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden om de functie applicatiemedewerker te vervullen, alvorens deze functie open te stellen voor externe kandidaten. Zo is de werknemer nooit uitgenodigd voor het voeren van een sollicitatiegesprek voor de desbetreffende functie. Beroep gegrond.