Datum uitspraak: 26-11-2012
Nummer uitspraak: 105522
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer was werkzaam als docent NT2 bij de werkmaatschappij Educatie & Inburgering van het ROC. Omdat deze werkmaatschappij wordt opgeheven, heeft de werkgever het dienstverband opgezegd. De werknemer stelt dat hij vanwege ziekte onvoldoende gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van het sociaal plan zoals plaatsing in het MBO. De werkgever heeft aannemelijk gemaakt dat er alleen tot bovenformatieve plaatsing in het MBO wordt overgegaan wanneer er ook redelijkerwijs binnen afzienbare tijd een passende functie is te verwachten. Dat is voor de werknemer niet het geval. Dat de werkgever tijdens de re-integratie van de werknemer het accent heeft gelegd op een passende functie buiten het ROC is, gezien het ontbreken van een passende functie binnen het MBO, niet onredelijk. Beroep ongegrond.