Datum uitspraak: 14-07-2011
Nummer uitspraak: 104871
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster, benoemd in de functie van senior strategisch beleidsmedewerker, is ontslagen omdat haar arbeidsplaats als gevolg van een reorganisatie is komen te vervallen. Uit het - door de vakcentrales geaccordeerde - bezuinigingsplan blijkt dat er binnen de door werkneemster uitgeoefende functie 2 fte dient te worden bezuinigd. Werkneemster komt op basis van anciënniteit in deze functie voor ontslag in aanmerking. Omdat de werkneemster heeft gesteld dat er sprake is van een inwisselbare functie waarin 2 collega's werkzaam zijn met een kortere diensttijd, te weten de functie van senior beleidsmedewerker, is de werkgever verzocht nadere informatie te verstrekken. Naar het oordeel van de Commissie heeft de werkgever onvoldoende weerlegd dat er geen sprake is van een inwisselbare functie als gevolg waarvan de Commissie niet kan vaststellen of werkneemster de werkzaamheden van een senior beleidsmedewerker ook zou kunnen verrichten. Voorts heeft de werkgever nagelaten een overzicht van diensttijd van deze collega's te overleggen. Reeds om deze redenen oordeelt de Commissie het beroep gegrond.