Datum uitspraak: 05-07-2011
Nummer uitspraak: 104880
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is ontslagen omdat zijn arbeidsplaats als gevolg van een reorganisatie is komen te vervallen. Werknemer heeft een zogenoemde unieke functie; hij is de enige werknemer benoemd in de functie van Projectleider bedrijfsvoering Financiën. Uit het - door de vakcentrales geaccordeerde - bezuinigingsplan blijkt dat deze functie vervalt, waardoor vaststaat dat de werkzaamheden van werknemer als gevolg van de reorganisatie zijn komen te vervallen. Werknemer heeft aangevoerd dat hij wel als Business Controller en Coördinator Grootboek zou kunnen werken. Na indiensttreding van werknemer zijn er enkele tijdelijke werknemers in deze functies benoemd. Er is echter geen sprake van inwisselbare functies. Voorts is niet gebleken dat werknemer elders herplaatst zou kunnen worden. Het beroep van de werknemer op de hardheidsclausule wordt niet gehonoreerd. Beroep ongegrond.