Datum uitspraak: 11-04-2007
Nummer uitspraak: 103459
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Uitgaande van de verzendtheorie is de beroepstermijn overschreden met 13 dagen. De Voorzitter doet uitspraak in vereenvoudigde behandeling.
In de bestreden beslissing is de mogelijkheid van beroep bij de Commissie vermeld met daarbij de mededeling dat het beroep binnen 6 weken dient te worden ingesteld. Nu het beroepschrift niet aangetekend is verzonden en er voorts geen feiten en omstandigheden zijn aangevoerd of gebleken waaruit moet worden afgeleid dat TNT-post de verzending niet op de dag van de ter post bezorging heeft gestempeld, dient het ervoor gehouden te worden dat het beroepschrift te laat ter post is bezorgd. Eventuele gevolgen van niet aangetekend verzenden, komen voor risico van de appellant.
Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.