Datum uitspraak: 13-11-2007
Nummer uitspraak: 103480
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Naar aanleiding van het niet langer aanbieden van cursussen die door de werknemer verzorgd werden, heeft de werkgever de betrekking van de werknemer opgeheven en hem op die grond ontslagen. Vast staat dat de werknemer is benoemd als docent zonder dat die benoeming is gekoppeld aan de cursussen die door de werkgever zijn opgeheven. De opheffing van die cursussen leidt daarom niet automatisch tot een opheffing van een docentenbetrekking. De werkgever heeft de herplaatsingsinspanningen onvoldoende geconcretiseerd. Het feit dat het hier gaat om een grote hogeschool en de brede inzetbaarheid van de werknemer brengen mee dat hoge eisen mogen worden gesteld aan de motivering van de stelling dat de werknemer niet herplaatsbaar zou zijn. Aan deze motiveringsplicht heeft de werkgever niet voldaan. Evenmin voldoende aannemelijk dat het functioneren van de werknemer aan zijn herplaatsing in de weg heeft gestaan.Beroep gegrond.