Datum uitspraak: 06-11-2007
Nummer uitspraak: 103512
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bestrijdt de noodzaak tot opheffing van de betrekking niet. Hij voert echter aan dat de werkgever onvoldoende invulling heeft gegeven aan de zorgverplichting van artikel Q-2 CAO-HBO hem een andere passende functie aan te bieden. Gezien de omvang van de betrekking van de werknemer (0,05 FTE) en de door de werkgever gehanteerde inzetbaarheidseisen is het relatief moeilijk voor de werkgever om een passende functie aan de werknemer aan te bieden. Voorts is gebleken dat de werknemer, ondanks het feit dat hij al geruime tijd op de hoogte was van het feit dat zijn functie wellicht niet gehandhaafd zou kunnen worden, geen enkele maal heeft gesolliciteerd op vacatures binnen de hogeschool.  De werkgever heeft voldoende invulling gegeven aan de herplaatsingsverplichting als genoemd in artikel Q-2 lid 1 CAO-HBO zodat hij in redelijkheid heeft kunnen overgaan tot opzegging van het dienstverband. De werkgever heeft een onjuiste opzegtermijn gehanteerd; conform vaste jurisprudentie converteert de Commissie naar de juiste opzegtermijn. Beroep ongegrond.