Datum uitspraak: 17-01-2014
Nummer uitspraak: 105956
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster wordt in verband met reorganisatie ontslagen. Een eerder ontslag is ingetrokken vanwege formele gebreken. Partijen hebben na de eerste opzegging het dienstverband voortgezet, ook na de ontslagdatum. Derhalve kan worden aangenomen dat zij gezamenlijk, stilzwijgend, teruggekomen zijn op de beëindiging van het dienstverband. Het Sociaal Plan had een looptijd tot 1 juli 2013. De werkgever heeft reeds op 29 juni 2012 meegedeeld dat de functie van de werknemer zou komen te vervallen. Voorts heeft hij reeds op 18 december 2012 in eerste instantie het dienstverband met de werknemer opgezegd. Omdat het voor de werkneemster tijdig kenbaar was dat haar functie zou worden opgeheven en haar reeds ontslag was aangezegd is de opzegging van het dienstverband na afloop van het Sociaal Plan toegestaan. Daarbij wordt meegewogen dat op meerdere plaatsen in het Sociaal Plan en het reorganisatieplan is aangegeven, dat met de afloop van het Sociaal Plan niet de gehele reorganisatie afgerond is en dat tussen de werkgever en met ontslag bedreigde werknemers wederzijds plichten en rechten blijven bestaan. De functie van de werkneemster is niet, zoals zij beweert, feitelijk in stand gebleven en evenmin is gebleken dat er een andere passende functie voor haar bij de werkgever is. Aan het toepassen van de afvloeiingslijst kan niet worden toegekomen, omdat de hele functiecategorie opgeheven is. Beroep ongegrond.