Datum uitspraak: 25-10-2011
Nummer uitspraak: 104959
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Voldaan is aan de voorwaarden van bijlage III, 4 van de CAO PO en artikel 3.18 lid 1 CAO PO: de functie van werkneemster is het voorgaande schooljaar in het rddf geplaatst en de zogenoemde voornemen-procedure is gevolgd. Gebleken is dat de gemeente de ID-regeling afbouwt en dat vanuit de reguliere middelen geen ruimte aanwezig is om de ID-baan van werkneemster nog langer te kunnen bekostigen, dan wel om deze baan om te zetten in een reguliere baan. Derhalve heeft de werkgever in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat de functie van werkneemster diende te worden opgeheven. De werkzaamheden van werkneemster zijn echter nog steeds voorhanden. Het had op de weg van de werkgever gelegen om gedurende het jaar van rddf-plaatsing de mogelijkheden te onderzoeken om werkneemster op school werkzaam te houden. Nu de werkgever dit heeft nagelaten heeft hij onvoldoende voldaan aan de op hem rustende inspanningsverplichtingen om zorgvuldig te onderzoeken of het in redelijkheid mogelijk is de werknemer een passende functie bij de werkgever dan wel bij een andere werkgever aan te bieden (bijlage III, 7 sub d CAO PO). Beroep gegrond.