Datum uitspraak: 28-03-2013
Nummer uitspraak: 105626
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is ontslagen met ingang van 1 februari 2013.
Gesteld noch gebleken is dat sinds de rddf-plaatsing - vanwege beëindiging van subsidie in het kader van de ID-regeling - een verandering van omstandigheden is opgetreden die voortzetting van het dienstverband zou mogelijk maken. Derhalve staat de noodzaak tot ontslag voldoende vast.
Voorts heeft de werkgever zich voldoende ingespannen om werknemer te herplaatsen in een passende functie. Van de werkgever kan niet worden gevergd een dienstverband waarvan de bekostiging is geëindigd in stand te laten zonder dat er voor de werknemer een passende functie aanwezig is. De werkgever heeft wel een onjuiste opzegtermijn gehanteerd. Dit leidt echter niet tot gegrondheid van het beroep; de Commissie leest het ontslagbesluit aldus dat het ontslag verleend is met ingang van 1 maart 2013. Beroep ongegrond.