Datum uitspraak: 18-07-2012
Nummer uitspraak: 105413
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Eerder heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd. Bij uitspraak
105045 heeft de Commissie het beroep tegen dat ontslag gegrond verklaard, omdat het ontslag voortijdig was verleend. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opnieuw opgezegd wegens opheffing van de betrekking/beëindiging van de ID-subsidieregeling.
De werknemer weerspreekt de noodzaak voor de werkgever om tot het ontslag over te gaan. Ook heeft de werkgever zich niet al te zeer ingespannen om ander werk voor hem te vinden. De werkgever is van mening de werknemer voldoende mogelijkheden te hebben geboden op ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan. Dat hij daar geen gebruik van heeft gemaakt, valt de werkgever niet aan te rekenen.
Al met al is de Commissie van oordeel dat de werkgever, gedeeltelijk in samenspraak met de gemeente, de werknemer voldoende mogelijkheid heeft geboden op ondersteuning bij het vinden van ander werk. Voorts staat de noodzaak tot het opheffen van de betrekking voldoende vast. Beroep ongegrond.