Datum uitspraak: 07-11-2011
Nummer uitspraak: 105026
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkzaamheden van de werknemer, assistent ICT, zijn komen te vervallen als gevolg van de vernieuwing van ICT-apparatuur en het daaraan gekoppelde onderhoudscontract. Derhalve heeft de werkgever in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat de functie van werkneemster diende te worden opgeheven. De werkgever heeft zich voldoende ingespannen om de werknemer in- of extern te herplaatsen. Beroep ongegrond.