Datum uitspraak: 19-10-2011
Nummer uitspraak: 105045
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is werkzaam op basis van een ID-regeling. Deze regeling wordt afgebouwd en in verband daarmee heeft de  werkgever het dienstverband op 23 mei 2011 opgezegd per 1 augustus 2012. Gebleken is dat de subsidie per 1 augustus 2012 zal eindigen en dat de bekostiging van de functie alleen op basis van de ID-regeling plaatsvindt. In zoverre wordt het ontslag gedragen door de reden van opheffing van de functie. Tussen de ontslagbeslissing en de ontslagdatum ligt een periode van ruim veertien maanden. Onder deze omstandigheden kunnen de inspanningen van de werkgever in het kader van herplaatsing dan wel doorstroom in de periode gelegen tussen de ontslagbeslissing en de daadwerkelijke ontslagdatum, door de Commissie onvoldoende worden getoetst. Beroep gegrond.