Datum uitspraak: 11-04-2006
Nummer uitspraak: 103079
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is beleidsmedewerker. Haar functie wordt na rddf-plaatsing opgeheven vanwege bezuinigingen. Werknemer stelt dat de werkgever inmiddels weer over voldoende financiële middelen beschikt om haar functie te behouden. Uit de financiële stukken en het bestuursverslag 2004 blijkt dat het jaar 2004 is afgesloten met een batig saldo en dat dit het gevolg is van incidentele meevallers en de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen. Bovendien blijkt er nog steeds een structurele overschrijding van de personele lasten te zijn zodat er nog immer noodzaak is om de functie van werknemer op te heffen. De werkgever heeft voorts voldoende inspanningen verricht om de werknemer te begeleiden naar ander passend werk.
Beroep ongegrond.