Datum uitspraak: 03-04-2013
Nummer uitspraak: 105659
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering. Na een periode van een half jaar zegt de werkgever het dienstverband op wegens opheffing betrekking en gewichtige redenen. De werkgever stelt dat er ondanks alle inspanningen geen passende structurele functie voor de werknemer binnen de hogeschool is. Van opheffing van de betrekking is geen sprake omdat de functie van manager bedrijfsvoering nog bestaat. Wat betreft het ontslag wegens gewichtige redenen is  niet gebleken dat de werkgever andere inspanningen heeft verricht om de werknemer in een passende functie te plaatsen dan het voeren van vier gesprekken met de werknemer en hem werkzaamheden laten verrichten bij een project. Het onder de aandacht brengen van de werknemer bij drie instituten en het aanbieden van outplacement, is niet aan te merken als inspanningen tot herplaatsing in een passende functie. Ook de argumenten van de werkgever dat wegens bezuinigingen sprake is van een vacaturestop, kunnen niet aan het ontslag ten grondslag worden gelegd. Er zijn geen gewichtige redenen op grond waarvan de werkgever het dienstverband heeft kunnen opzeggen. Beroep gegrond.