Datum uitspraak: 13-09-2004
Nummer uitspraak: 102505
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is in verband met een reorganisatie boventallig verklaard in de functie van Programmacoördinator. Er loopt echter nog een bezwaar bij de externe bezwarencommissie functiewaardering omdat appellant het niet eens is met de plaatsing in de functie van programmacoördinator. Hij heeft altijd als trainer/instructeur gewerkt en heeft tot aan de ontslagdatum nog trainingen gegeven. Werknemer stelt dat hij als trainer niet boventallig zou zijn verklaard. De Commissie is van oordeel dat het procedureel onjuist is om appellant als Programmacoördinator op te nemen op het formatieoverzicht terwijl de functiewaarderingsprocedure nog gaande is en niet uitgesloten is dat, indien appellant als trainer zou zijn vermeld, hij dan niet voor ontslag in aanmerking zou zijn gekomen.
Beroep gegrond.