Datum uitspraak: 22-10-2012
Nummer uitspraak: 105397
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is disciplinair ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen een minderjarige leerling. Voor de werkgever ligt deze gebeurtenis in lijn met eerdere waarschuwingen aan de werknemer. Vaststaat dat de werknemer een minderjarige leerlinge heeft aangesproken naar aanleiding van een reeks gebeurtenissen. De werknemer betwist daarbij seksueel getinte opmerkingen te hebben gemaakt. Omdat sprake is van tegenstrijdige verklaringen kan niet worden vastgesteld dat de werknemer heeft gehandeld zoals hem wordt verweten. Wel wordt het niet toelaatbaar geacht dat de werknemer als toezichthouder een minderjarige vrouwelijke leerlinge heeft bevraagd over hetgeen mogelijk tussen haar en een andere leerling is voorgevallen. De werknemer had hiervoor een vertrouwenspersoon en/of leerlingenbegeleider moeten inschakelen. Hiermee is sprake van plichtsverzuim. Het gegeven ontslag is echter niet evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Beroep gegrond.