Datum uitspraak: 01-04-2010
Nummer uitspraak: 104166
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het plichtsverzuim staat in relatie tot een zwaar misdrijf waarvoor de werknemer is veroordeeld. Nu door een onherroepelijk vonnis van de Franse rechter vaststaat dat de werknemer de wet heeft overtreden door drugsbezit, is het plichtsverzuim voldoende komen vast te staan. Gezien de voorbeeldfunctie die de werknemer als docent vervulde ten aanzien van kwetsbare aan zijn zorg  toevertrouwde leerlingen, is dit plichtsverzuim, dat heeft geleid tot gevangenisstraf, voldoende ernstig om een ingrijpende maatregel als een ontslag wegens plichtsverzuim te kunnen dragen. Het ontslag is proportioneel. Beroep ongegrond.