Datum uitspraak: 26-10-2009
Nummer uitspraak: 104214
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft de werkneemster ontslagen omdat zij verzuimd zou hebben haar nieuwe adres aan de werkgever te geven en omdat zij niet tijdig de werkgever heeft ingelicht over een mededeling van het OM over niet-vervolging. Wat er zij van het niet-doorgeven van het adres, gesteld noch gebleken is dat de werkgever tevergeefs contact heeft proberen te leggen met de inmiddels geschorste werkneemster. Niet gebleken is dat de werkgever in enig belang is geraakt door een mogelijk niet tijdig doorgegeven verhuisbericht. Van enige verplichting van de werkneemster om mededeling aan de werkgever te doen over mededelingen van het OM aan haar is geen sprake. Daarenboven is het zo dat de mededeling van het OM niet bepalend is voor de verhouding tussen partijen. De werkgever dient een eigen inschatting van de situatie te maken en hierop zijn handelen te baseren. Hij kan niet volstaan met het louter volgen van het OM.  Bovendien is het zo dat de mededeling van het OM niet meer is dan dat op dat moment geen vervolging werd ingesteld. Over schuld van de werkneemster is hiermee niets gezegd. Het al dan niet accepteren van de werkneemster van de mededeling van het OM is voorts zonder betekenis omdat de werkneemster daadwerkelijk geen rechtsmiddelen kan aanwenden tegen deze mededeling. Beroep gegrond.