Datum uitspraak: 27-02-2006
Nummer uitspraak: 102968 / 103089
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ontslag verleend vanwege stelselmatig vertonen ongewenst gedrag. Het staat voldoende vast dat de werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden seksueel getinte opmerkingen richting deelnemers maakt, onvoldoende fysieke afstand tot de deelnemers houdt waardoor zij zich ongemakkelijk voelen en een sfeer van onveiligheid rondom zich oproept. Of de werknemer met de beste bedoelingen op deze wijze invulling aan zijn werk gaf, is niet van belang. Het gaat om de beleving die het gedrag van de werknemer opriep bij de deelnemers en medewerkers, welke beleving in redelijkheid begrijpelijk is. Uit het feit dat de werknemer hardnekkig heeft volhard in zijn gedrag, blijkt dat de werknemer niet de vereiste reflectie op het effect van zijn eigen handelen aan de dag heeft gelegd. Het niet aanpassen van zijn gedrag ondanks daartoe uitdrukkelijk door de werkgever te zijn verzocht, heeft de werkgever dan ook terecht als ernstig plichtsverzuim kunnen aanmerken. Het ontbreken van regelmatige functioneringsgesprekken staat in dit geval niet aan het disciplinair ontslag in de weg. De werknemer is meerdere keren op de ongewenstheid van zijn gedrag gewezen en heeft dit desondanks niet aangepast.
Beroep ongegrond.