Datum uitspraak: 21-01-2011
Nummer uitspraak: 104767
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is wegens plichtsverzuim ontslagen omdat zij weigerde in gesprek te gaan over de aard van haar problemen, over mediation, over werkhervatting en over de aangeboden passende functie, en omdat zij na haar herstel melding heeft geweigerd om haar werkzaamheden te hervatten en het aanbod van een passende functie heeft afgeslagen. Naar het oordeel van de Commissie heeft de werkgever dit handelen van werkneemster in redelijkheid als plichtsverzuim kunnen aanmerken nu voldoende vaststaat dat werkneemster hardnekkig heeft geweigerd medewerking te verlenen aan iedere door de werkgever voorgestelde oplossing van de gerezen problemen. Gelet op de ernst van het plichtsverzuim, niet meewerken aan re-integratie en de werkweigering, en de tevergeefs aan werkneemster gegeven signalen acht de Commissie het ontslag proportioneel. De Commissie heeft het beroep ongegrond verklaard.