Datum uitspraak: 18-04-2013
Nummer uitspraak: 105670
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een conciërge heeft een vriendschappelijke relatie met een leerlinge gekregen. Nadat hij hierover door de werkgever is gewaarschuwd heeft hij de leerlinge thuis ontvangen. Hij wordt ontslagen wegens plichtsverzuim. Gezien de gedragscode van de school is het begrijpelijk dat de werkgever de werknemer erop heeft gewezen dat hij onjuist handelde door nauwe banden aan te gaan met een leerlinge en haar ouders. Het was dan ook niet raadzaam voor de werknemer om gezien de waarschuwing van de werkgever, de leerlinge thuis te ontvangen om zijn tv te laten instellen. Echter, na de waarschuwing is dit het enige feit dat zich heeft voorgedaan. Daarbij valt enig begrip voor het handelen van de werknemer op te brengen omdat afgesproken was dat de leerlinge niet alleen zou komen, maar vergezeld zou worden door haar vader. Deze enkele overtreding is niet van zodanige zwaarte, daarbij mede in aanmerking nemend dat de werknemer ter zitting heeft aangegeven dat hij verkeerd heeft gehandeld en dat hij hiervan spijt heeft, dat deze tot ontslag dient te leiden. Beroep gegrond.