Datum uitspraak: 09-07-2014
Nummer uitspraak: 106238
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Het dienstverband is primair opgezegd wegens plichtsverzuim, kortweg bestaande uit administratieve onregelmatigheden. In het kader van de opzegging is de werknemer tevens geschorst.
De aan het ontslag ten grondslag gelegde feiten zijn deels komen vast te staan. Het vaststaande deel levert plichtsverzuim op. Een disciplinaire maatregel was op zijn plaats, maar de maatregel van ontslag is, gelet op alle omstandigheden van het geval, een te vergaande maatregel.
Het dienstverband is subsidiair opgezegd op grond van andere met name genoemde gewichtige omstandigheden, te weten verlies van vertrouwen. Niet is gebleken van een zodanig onherstelbare breuk tussen partijen dat voortzetting van het dienstverband onmogelijk moet worden geacht. Gelet op de leeftijd en de duur van het dienstverband van de werknemer, mag van de werkgever een grotere inspanning worden verwacht om tot herstel van vertrouwen te komen. Aangezien de werkgever het dienstverband daadwerkelijk heeft opgezegd, heeft hij de werknemer in redelijkheid kunnen schorsen voor de periode tot aan het einde van het dienstverband. Beroep tegen ontslag gegrond, beroep tegen schorsing ongegrond.