Datum uitspraak: 30-06-2008
Nummer uitspraak: 103746
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De beroepstermijn van 6 weken eindigde op 12-03-2008. De werknemer heeft op 25-03-2008 beroep ingesteld. Derhalve is de beroepstermijn ruimschoots overschreden.Dat de werknemer niet eerder de noodzaak van het instellen van beroep inzag, komt voor zijn rekening en risico. Niet gebleken is van omstandigheden die de termijnoverschrijding verschoonbaar doen zijn. Beroep niet-ontvankelijk.