Datum uitspraak: 30-06-2008
Nummer uitspraak: 103693
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is basisdocent. Het ontslag is gegeven in het kader van een reorganisatie. De werkneemster heeft ter zitting aangegeven dat de werkgever haar werkzaamheden heeft aangeboden die zij aansluitend op het haar gegeven ontslag zou kunnen verrichten. Zij heeft dit aanbod echter niet aanvaard. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds heeft zij gebruik gemaakt van de in het Sociaal Plan geboden mogelijkheid om een out-placement procedure te volgen en zij wil deze procedure graag afmaken. Anderzijds is de gehele gang van zaken rondom de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende ontslag voor haar zo teleurstellend geweest dat dit er toe geleid heeft dat zij van oordeel is dat zij niet meer kan terugkeren bij de werkgever. Door de stellingname van de werkneemster dat terugkeer bij de werkgever voor haar niet meer aan de orde is, is aldus het vereiste belang aan (handhaving van) haar beroep komen te ontvallen. Beroep niet-ontvankelijk.