Datum uitspraak: 06-05-2013
Nummer uitspraak: 105691
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer, projectleider, betwist de noodzaak tot ontslag niet, maar stelt dat de datum waartegen hij wordt ontslagen moet worden opgeschort. Hij is gedurende enige tijd arbeidsongeschikt geweest en heeft daardoor onvoldoende gebruik kunnen maken van de herplaatsingsfaciliteiten van de werkgever. Een opzegdatum kan slechts in geval van bijzondere omstandigheden worden opgeschort. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is in casu niet gebleken. De enkele omstandigheid dat de werknemer een aantal maanden arbeidsongeschikt is geweest en geen gebruik heeft kunnen maken van herplaatsingsfaciliteiten is in beginsel onvoldoende voor opschorting van de ontslagdatum. Daarbij komt dat de werknemer niet is benadeeld ten opzichte van werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn geweest gedurende de periode van herplaatsing. Handhaving van de ontslagdatum is derhalve niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Er is onvoldoende reden voor toepassing van de hardheidsclausule en de opschorting van de ontslagdatum. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat het Sociaal Plan niet voorziet in een opschorting van de ontslagdatum in de zich hier voordoende situatie. Beroep ongegrond.