Datum uitspraak: 31-01-2006
Nummer uitspraak: 103006
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is hoofd TOA. De werkgever heeft zijn functie in het kader van een reorganisatie, per schooljaar 2005/2006 doen vervallen en de werknemer tegelijkertijd teruggeplaatst in de functie van TOA. Volgens de Commissie kan de beslissing van de werkgever, met inachtneming van artikel 5.1 lid 4 CAO-VO niet anders worden gezien dan een ontslag uit de functie van hoofd TOA onder gelijktijdige benoeming in de functie van TOA. De in gang gezette reorganisatie is gegrond op het functioneren van de werknemer. Het lag echter op de weg van de werkgever om via een traject van functionerings- en beoordelingsgesprekken te bewerkstelligen dat het functioneren van de werknemer zou verbeteren en om aan het gevolgde traject zo nodig rechtspositionele consequenties te verbinden. Door dit na te laten heeft de werkgever onzorgvuldig gehandeld. Een reorganisatie is niet het geëigende middel om niet-functionerende werknemers te ontslaan. Het ontslag wordt niet gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde reden van reorganisatie.
Beroep gegrond.