Datum uitspraak: 21-01-2011
Nummer uitspraak: 104729
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft over de herplaatsing van de werkneemster aangegeven uit te zijn gegaan van een arbeidsdeskundig advies dat door de bedrijfsgeneeskundige dienst aan de werkgever is verschaft. De werkgever heeft echter verzuimd nadere rapportage bij UWV of bij de werkneemster op te vragen. Deze rapportage is van belang omdat volgens artikel 20 lid 7 en lid 8 Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Middelbaar Beroepsonderwijs de werkgever zorgvuldig onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden van de werknemer dient te doen waarbij hij het oordeel van het UWV dient te betrekken.
Uit het door de werkneemster verstrekte arbeidsdeskundig onderzoek van het UWV blijkt dat de werkneemster geschikt is voor administratieve arbeid en dat zij hierin bij de werkgever haar verdiencapaciteit geheel benut.
Door de rapportage van het UWV niet op te vragen heeft de werkgever geen zorgvuldig onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden gedaan. Het beroep is gegrond.