Datum uitspraak: 22-09-2014
Nummer uitspraak: 106367
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Appellant, lid van het College van Bestuur, heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Raad van Toezicht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Uit de relevante definitiebepalingen in de WEB en de cao bve volgt dat het beroepsrecht zoals neergelegd in artikel 4.1.5 WEB en artikel N-1 cao bve niet op een lid van het College van Bestuur van toepassing is. De Commissie is daarom kennelijk onbevoegd van het beroep kennis te nemen.