Datum uitspraak: 16-12-2002
Nummer uitspraak: 102102
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Hangende het beroep heeft de werkgever het ontslagbesluit ingetrokken. De werkneemster handhaaft het beroep. Bij uitspraak in vereenvoudigde behandeling verklaart de Voorzitter van de Commissie het beroep kennelijk niet-ontvankelijk omdat de werkneemster door de intrekking van het ontslagbesluit geen belang meer heeft bij handhaving van het beroep. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk.