Datum uitspraak: 27-08-2009
Nummer uitspraak: 104163
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft een tijdelijk dienstverband omdat hij nog niet in het bezit is van zijn onderwijsbevoegdheid. De werkgever wordt geconfronteerd met terugloop van inkomsten en verlengt het dienstverband niet.De handelwijze van de werkgever is ingegeven door afspraken met de Centrales die vastgelegd zijn in een Sociaal Plan. Hij heeft volgens deze afspraken gehandeld. Voorts is niet gebleken van afspraken of toezeggingen over een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het beroep is ongegrond.